44th Annual Conference of AOMSI

Date : 14th, 15th & 16th November 2019
Venue : Sheraton Grand Bengaluru Whitefield, Hotel and Convention Centre.

Office Bearers


Dr. Krishnamurthy Bonanthaya
President

Dr. Pritham N Shetty
Hon. Gen. SecretaryDr. Veerabahu M
President Elect

Dr. Philip Mathew
Immediate Past President

Dr. Manjunath Rai
Immediate Past Hon. Gen. SecretaryDr. Ummar M
Vice - President

Dr. Rishi Bali
Hon. Editor

Dr. Pramod Subash
Hon. TreasurerDr. Padhye Mukul. N
Joint Secretary

Dr. Gosla Srinivasa Reddy
IAOMS Representative


Elected Members


Dr. Jimson S

Dr. Sonal Anchlia

Dr. Bhagwandas Rai A

Dr. Nadimul HodaDr. Abhilasha Yadav

Dr. Arun Kumar K

Dr. Gokula Venkateshwar

Dr. Shyam Sundar MDr. Nehal S Patel

Dr. Ramakrishna Shenoi


State Representatives

Dr. Rajaneesh Reddy
Andhra Pradesh
Dr. Gaurav Khemka
Chattisgarh
Dr. Anil K. Sheorain
Delhi NCR
Dr. Omkar Shettye
Goa

Dr. Hitesh Diwan
Gujarat
Dr. Padmaraj Hegde
Karnataka
Dr. Binu Augastine
Kerala
Dr. Rahul Chhajalani
Madhya Pradesh

Dr. Nilesh Mishra
Maharashtra
Dr. Amith Dhawan
Punjab
Dr. Bipin A. Bulhannawar
Rajasthan
Dr. Dhineksh Kumar. N
Tamilnadu

Dr. Sudhir Ramsetty
Telangana
Dr. Ashi Chug
Uttarakhand
Dr. Samiran Ghosh
West Bengal
Dr. Parth
North East

Brig. Roy Chowdhary
Army Forces